امروز دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ ۱۱:۴۲

رخنمون

شرکت ساختمانی تاسیساتی رخنمون
مشخصات کلی

رخنمون

  • تامین و توزیع کننده
  • کشاورز، باغدار و پرورش دام
  • پیمانکار، مشاور و مجری

رخنمون ، کودهای کشاورزی
رخنمون ، مشاوره خاک و اب

45 متری گلشهر ، شهرک مترو ، بلوک 14

بازرگانی و تجارت
  • ایران