امروز چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ ۱۳:۲۵

رخنمون

رخنمون کودهای کشاورزی - الی بیولوژیک شیمیایی

محصولات و خدمات

پروفایل شرکت

مشخصات کلی

رخنمون

  • شرکت خصوصی
  • مهندس ، مشاور ، مجری

رخنمون ، کودهای کشاورزی/رخنمون ، مشاوره خاک و اب

45 متری گلشهر ، شهرک مترو ، بلوک 14

مالکیت
بازرگانی و تجارت
  • ایران
اطلاعات کارخانه
گواهی های مدیریتی و استانداردها
صلاحیت ارجاع کار
سوابق اجرایی